كوچك يا بزرگ كردن بخش :.منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
اخبار
جستجو
رويدادها
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
منو
وب سايت ها
ورود
1396/7/10 دوشنبه


درخصوص ارائه دروس اختیاری به اطلاع می رساند درس کارآفرینی (1218808) و ارزشهای دفاع مقدس (1220889) از سال تحصیلی 97-96 در کلیه رشته های کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته بصورت اختیاری تعریف شده است. دروس مذکور طبق بخشنامه در چارچوب سنوات مجاز و مازاد بر سقف سرفصل واحدهای دوره و با تاثیر در معدل دانشجویان درج می شود. لذا اخذ درس توسط دانشجو الزامی نمی باشد.

1