كوچك يا بزرگ كردن بخش :.منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
اخبار
جستجو
رويدادها
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
منو
وب سايت ها
ورود
اخذ درس حفظ جز 30 قرآن

قابل توجه دانشجویان محترم

« دانشجویان محترم  می‌توانند درس« حفظ جزء 30قرآن کریم » را که  معادل دو واحد درسی، اختیاری ، فرهنگی ، بدون شهریه ، با تأثیر مثبت در معدل کل و مازاد بر سقف انتخاب واحد ارائه شده  انتخاب نمایند.  »

معاونت فرهنگی و اجتماعی

                                                                                                 دانشگاه پیام نور

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر