كوچك يا بزرگ كردن بخش :.منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
اخبار
جستجو
رويدادها
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
منو
وب سايت ها
ورود


درخصوص ارائه دروس اختیاری به اطلاع می رساند درس کارآفرینی (1218808) و ارزشهای دفاع مقدس (1220889) از سال تحصیلی 97-96 در کلیه رشته های کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته بصورت اختیاری تعریف شده است. دروس مذکور طبق بخشنامه در چارچوب سنوات مجاز و مازاد بر سقف سرفصل واحدهای دوره و با تاثیر در معدل دانشجویان درج می شود. لذا اخذ درس توسط دانشجو الزامی نمی باشد.

1